HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Nieuws

tentoonstelling van Idje en Tiny van Dijk in Heemkamer Herpen

Datum: 29-6-2015

Tweeluik, een tentoonstelling van Idje en Tiny van Dijk, is van 28 juni tot en met 9 augustus te bezoeken in de Heemkamer aan de Rogstraat 12 in Herpen. De expositie wordt geopend door Jan Marijnissen. De openingstijden zijn op zaterdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur.Het echtpaar Idje en Tiny van Dijk heeft dezelfde opleiding gevolgd en van dezelfde leraren les gehad - Idje twee jaar later dan Tiny - maar hun werk is totaal verschillend. Dit sluit goed aan bij het motto van de tentoonstelling: 'Logica brengt je van A naar B, maar verbeeldingskracht brengt je overal'; een uitspraak van Albert Einstein. Idje is zich na een abstracte periode meer gaan richten op concrete onderwerpen (landschappen, stillevens) en Tiny is voor het overgrote deel abstract blijven werken, maar is deze uitgangspunten ruimtelijk gaan uitwerken.

Wie de tentoonstelling op andere tijden wil bezoeken, kan contact opnemen via 0486-413706 of daatjedijk@live.nl.

Vrijwilligers gezocht

Datum: 19-6-2015


Dorpshuis 't Slotje is de centrale ontmoetingsplek voor bewoners en verenigingen in Herpen en omgeving. Dorpshuis 't Slotje vormt het kloppend hart van onze dorpen en is van groot belang voor de leefbaarheid.
Het dorpshuis biedt dagelijks onderdak aan meer dan 10 verenigingen en faciliteert en organiseert daarnaast door het jaar heen diverse activiteiten. Het dorpshuis beschikt over 6 verschillende multifunctionele ruimten en de benodigde faciliteiten om dit allemaal mogelijk te maken.
De Stichting Dorpshuis 't Slotje bestuurt en beheert het dorpshuis. De stichting wordt daarin gesteund door een 15-tal vrijwilligers.


Op 20 juni nemen Arnold en Annie van Brakel afscheid als respectievelijk voorzitter/beheerder en vrijwilliger. Ook neemt Bennie Kuijpers afscheid genomen van het bestuur. Inmiddels is een nieuw bestuur aangetreden om de taken over te nemen. Omdat Arnold en Annie heel veel werkzaamheden in 't Slotje verrichtten is het bestuur op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een deel van deze werkzaamheden zouden willen oppakken. Met deze extra vrijwilligers zijn we in staat om de belangrijke functie van het dorpshuis te continueren.

We zijn op zoek naar:

• GASTHEREN/GASTVROUWEN.
Gastheren / Gastvrouwen zijn vrijwilligers die één of meerdere dagdelen in de week als aanspreekpunt aanwezig zijn om de aanwezige verenigingen te faciliteren.

• VRIJWILLIGERS IN DE BEDIENING.
Deze vrijwilligers kunnen op oproep gevraagd worden een avond bij een van de activiteiten mee te helpen in de bediening achter de bar of in de keuken.

• VRIJWILLIGERS VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN.
Deze vrijwilligers wordt gevraagd schoonmaak- werkzaamheden uit te voeren in het dorpshuis.


Vrijwilligerswerk in Dorpshuis 't Slotje wordt gewaardeerd. Het laat je betrokkenheid zien bij onze leefgemeenschap, het is een nuttige vrijetijdsbesteding en je houdt er leuke contacten aan over met andere vrijwilligers en bewoners. Daarnaast staat er een wettelijk gemaximaliseerde onkostenvergoeding tegenover.

Heeft u interesse in één van deze taken, dan kunt u dit bekend maken bij het bestuur. We stellen uw hulp zeer op prijs. Alvast bedankt.

Pierre van Halen 06-41618499
Ruud Hoeks 06-53366223

Nieuwsberichten ouder dan een maand tonen

Agenda

Juli 2015

4 - tentoonstelling Heemkamer: 13.00 - 17.00 t/m 8 augustus: heemkamer Herpen

5 - tentoonstelling Heemkamer: 11.00 - 17.00 uur t/m 9 augustus: Heemkamer Herpen

11 - Zeskamp Herpen: weiland Theo van Casteren (nader bericht volgt)