HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Nieuws

schilderijententoonstelling van Frans van Mensvoort en Hans van Eeuwijk.

Datum: 28-9-2014

Frans van Mensvoort, woonachtig in Herpen, en Hans van Eeuwijk, woonachtig in Velddriel zijn schildervrienden. Frans begint in 1982 te tekenen en te schilderen. Na lessen aan de (vroegere) Vrije Academie in Oss bij Anita de Baaij, volgt hij cursussen in Veghel (Pieter Breughel), Uden (het vroegere CKVU) en in Den Bosch (De Muzerije). Daar krijgt hij les van Henk van der Heyden.
Naast het landschap is de mens- al dan niet in beweging zoals bijvoorbeeld in een dans - een belangrijk thema in zijn werk. Hij maakt portretten en werkt naar naakt of gekleed model. Dikwijls kiest hij ervoor om meerdere figuren op één schilderij te plaatsen. Acrylverf heeft meestal zijn voorkeur. Dit vanwege het praktisch voordeel dat acrylverf snel droogt maar hij werkt ook graag met olieverf. Schilderen is voor hem een avontuur waarbij kleur een belangrijke rol speelt: warme, heldere en contrasterende kleuren waarmee sfeer en emotie kunnen worden uitgedrukt. Voor meer informatie zie : http://pix.ie/fvmensvoort


Hans van Eeuwijk is in 1994 afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg, richting audiovisuele vormgeving. Momenteel is hij werkzaam als freelance fotograaf en als docent fotografie, tekenen en schilderen.
Hans is geboeid door het tekenen naar de waarneming, al vanaf jonge leeftijd. Op latere leeftijd heeft hij de stap genomen om naar de kunstacademie in Tilburg te gaan. Schilderen en fotograferen zijn voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met zijn camera legt hij vormen en lijnen van zijn onderwerp vast. In zijn schilderijen gebruikt hij deze lijnwerking en geeft hij met vlakken en kleuren een eigen karakter aan zijn onderwerp. Zo bestaat een landschap van zijn hand nog wel in zijn vorm, maar het heeft verandering ondergaan in vlakken en kleuren. Hiermee schept Hans een nieuw evenwicht in vorm, kleur en ruimte, waardoor het onderwerp spannender wordt om naar te kijken. Het streven naar nieuw evenwicht is karakteristiek voor het werk van Hans.


Openingstijden - zondag 5, 12, 19 en 26 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
Adres - Rogstraat 12, Herpen

Nieuwtjes van zorgcoöperatie 'Het Land van Herpen'

Datum: 25-9-2014

Het gaat goed met zorgcoöperatie 'Het Land van Herpen'. Het aantal leden nadert de 300 en er is een grote groep enthousiaste mensen die met plezier een handje helpt waar dat nodig is. .
De openingstijden in Herpen veranderen wel iets. In plaats van maandagochtend zal de ontmoetingsruimte op maandagmiddag open zijn, dus op maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend bent u van harte welkom. In de ontmoetingsruimte is de mogelijkheid om kleine herstelwerkzaamheden aan kleding te laten uitvoeren. Ook kunt u er kaarten, de krant lezen, een hobbyclubje beginnen of afspreken samen te eten.

Naast het ontmoeten zijn er nog meer kringen. Denk aan hulp bij vervoer. Aarzel niet als u verlegen zit om een auto om op een afspraak te komen. Bel 06-44466449 en er wordt gezocht naar iemand die kan helpen. Of wellicht zijn er boodschappen nodig, of een bezoekje aan de opticien of wilt u naar de ontmoetingsruimte. Het maakt niet uit, bel als u hulp kunt gebruiken. De zorgcoöperatie bestaat uit mensen die graag helpen waar het nodig is.

De kring 'klussen' werkt samen met theehuis Bloesem in Herpen. Het theehuis beschikt over een mooie ruimte om te klussen en te knutselen. Op elke eerste donderdag van de maand kunt u tussen 13.15 en 15.45 uur komen knutselen. Zo staat er voor 2 oktober het maken van een pindakaas voederhuisje gepland, gaan ze in november een mozaïekwerkje maken en in december is het tijd voor de kerstboom. U kunt zich aanmelden via 088-7793040, maar u kunt ook gewoon binnenlopen. Op elke derde donderdag van de maand kunt u van half 2 tot half 4 komen klussen in de werkplaats of u kunt kapotte spullen meenemen om deze te (laten) repareren. Mensen van het klussenteam staan klaar om u hierbij te helpen.

Kunt u wel wat hulp gebruiken, in de tuin, om het huis of met vervoer? Bel 06-44466449

Zorgcoöperatie “ Land van Herpen” opent ontmoetingsplek in Overlangel.

Datum: 25-9-2014

Op zaterdag 4 oktober a.s. start zorgcoöperatie “Land van Herpen” een ontmoetingsplek voor de inwoners van de kernen Overlangel, Neerloon en Keent. Plaats van handeling: het parochiezaaltje naast de kerk waar wethouder Jan van Loon om 11.00 uur de feestelijk opening zal verrichten gevolgd door een receptie die tot 13.00 uur zal duren. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Muziekvereniging St. Hubertus uit Herpen zorgt voor de muzikale omlijsting.
Initiatief dorpsraad Herpen
Al vrij snel nadat in Herpen bleek dat de ontmoetingsplek daar een succes was, gingen er stemmen op om ook in Overlangel een dergelijk ontmoetingspunt op te zetten. Door de inzet van de dorpsraad en de vele vrijwilligers van zorgcoöperatie Land van Herpen zal het parochiezaaltje vanaf 9 oktober elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur geopend zijn voor inwoners van Overlangel, Neerloon en Keent. Maar ook andere belangstellenden zijn er natuurlijk welkom om bij een gratis kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten voor een gesprek of leuke activiteit.

Kringen presenteren zich
Tijdens de receptie kan men ook kennis maken met de overige activiteiten van de zorgcoöperatie. Hiertoe zullen o.a. de kringen Vervoer en Klussen zich presenteren en wordt er informatie verstrekt over doel en werkwijze van de zorgcoöperatie. Tevens zal er gelegenheid zijn om zich in te schrijven als ondersteuner van de zorgcoöperatie of zich aan te melden als vrijwilliger. Ook geïnteresseerden voor de rol van gastheer of gastvrouw zijn van harte welkom.
Voor verdere informatie over de zorgcoöperatie kunt u terecht op: www.zorgcooperatieherpen.nl


Dorpsraad Herpen tegen sluiting consultatiebureau

Datum: 17-9-2014


Op 9 september j.l. tijdens de openbare vergadering van Dorpsraad Herpen heeft Wethouder Hoeksema het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om het consultatiebureau in Herpen te gaan sluiten. Hij vertelde dat daaraan drie argumenten ten grondslag lagen. Er zouden in Herpen dit jaar te weinig baby's en peuters zijn, de huisvesting van het consultatiebureau zou niet aan alle eisen voldoen en de gemeente Oss moet een bijdrage leveren aan de bezuinigingsopdracht aan de GGD.
Uit de statistische gegevens van de gemeente Oss blijkt echter duidelijk dat het aantal inwoners in Herpen en Overlangel in de leeftijdsgroep 0 – 3 jaar in de jaren 2010-2014 stabiel is op 24 inwoners per leeftijdsjaar. Met o.a. de komst van Wilgendaal worden de komende jaren 27 woningen per jaar bijgebouwd, waaruit verwacht mag worden dat het aantal baby's en peuters de komende jaren alleen maar zal stijgen.
Dezelfde argumenten over het niet aan de eisen voldoen van de huisvesting speelden destijds in 2006 ook al. Toen was er ook het voornemen om het consultatiebureau te gaan sluiten. Blijkbaar waren deze argumenten toen niet zwaarwegend genoeg want het besluit is toen ook teruggedraaid. Daarna heeft het bureau nog acht jaar gefunctioneerd. Veel van de genoemde tekortkomen waren met de juiste instelling eenvoudig op te lossen, maar blijkbaar is de noodzaak daarvoor in de acht jaren ook niet hoog geweest.
Het enige argument dat overblijft is het algemene argument dat de gemeente Oss moet bezuinigen op het “GGD-budget”. De dorpsraad vindt het uitermate onredelijk om deze bezuiniging dan alleen op Herpen af te wentelen. Zij dringt bij het college erop aan om deze bezuiniging eerlijk te verdelen over alle consultatiebureaus in de gemeente Oss.
Al vele jaren is de huisartsenpraktijk Herpen bezig om een gezondheidscentrum van de grond te krijgen in samenwerking met het Dienstencentrum Maasland. De dorpsraad zou graag gezien hebben dat de gemeente daarin een stimulerende rol zou spelen. Tot nu toe heeft het tot stand komen van dit centrum door allerlei (vaak externe) omstandigheden nog niet tot resultaten geleidt. Om die reden is er de laatste jaren vanzelfsprekend ook weinig aandacht besteedt aan de accommodatie. Het zou dan ook zeer teleurstellend zijn als dit ook nog gevolgd zou worden door de sluiting van het consultatiebureau in Herpen. Zo wordt al bij voorbaat een van de fundamenten van een nieuw gezondheidscentrum ondermijnd en wordt de ambitie om een dergelijk centrum van de grond te krijgen teniet gedaan.
Met het oprichten van de Zorgcoöperatie heeft Herpen laten zien welk belang ze hecht aan goede zorg en welzijn binnen haar gemeenschap. Met dit voornemen tot sluiten van het consultatiebureau laat de gemeente Oss zien welke keuzes zij daarin wil maken.


Nieuwsberichten ouder dan een maand tonen

Agenda

Oktober 2014

4 - Opening ontmoetingsplek zorgcooperatie in Overlangel; 11.00 - 13.00 uur; zaaltje naast parochiekerk Overlangel

5 - Expositie Frans van Menvoort in Heemkamer Herpen, ook op 12,19 en 26 oktober: 11.00 - 17.00 uur

13 - Informatiebijeenkomst Seniorenraad en RIGOM over Blijvend Thuis Oss: t Slotje: 10.00 tot 12.00 uur