HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Nieuws

Inzameling kleding en hulpgoederen

Datum: 3-10-2015

Caritas Zagreb en de stichting Vraag en Aanbod Internationaal houden zaterdag 10 oktober tussen 10 en 16 uur in Herpen een inzameling van kleding en hulpgoederen. Beddengoed en schoeisel, keukenspullen, rijwielen, kinderfietsjes, rolstoelen, rollators, krukken, naaimachines en ambachtsgereedschap kunnen naar de kerk gebracht worden. Bijna alles is welkom.

In de werkplaats van Vraag en Aanbod Internationaal in Uden worden de goederen gebruiksklaar gemaakt. Bijdragen in de transportkosten kunnen worden afgegeven op de pastorie nabij de kerk of worden overgemaakt op IBAN NL97RABO0171527968 op naam van de Paulusparochie in Uden onder vermelding van 'transportkosten Zagreb'.

Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

Datum: 30-9-2015

Tot op heden hebben wij in 2015 vergaderingen georganiseerd met geplande onderwerpen waar altijd kort ruimte was om nieuwe punten aan te dragen. Om meer input te krijgen zal de vergadering van 6 oktober in het teken staan van input vanuit de inwoners.

Om te beginnen bespreken we kort de stand van zaken met betrekking tot lopende en afgeronde projecten. Daarna is er ruim de tijd om punten aan te dragen vanuit het publiek.

Graag horen wij over thema's die spelen in de buurt en gemeenschap; zorgen over zaken die kunnen gaan spelen op de korte- of lange termijn, en worden we graag geattendeerd op problemen, knelpunten of juist kansen om leven in het gebied aangenamer te maken.

Wij nodigen ieder die iets aan wil dragen of mee wil denken over (toekomstige) ontwikkelingen van harte uit om aan te schuiven en mee te praten.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen.

Nieuwsberichten ouder dan een maand tonen

Agenda

Oktober 2015

6 - Openbare vergadering Dorpsraad: 't Slotje: 20.00 uur

10 - Inzameling hulpgoederen Zagreb: kerk Herpen: 10.00 - 16.00 uur