HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Nieuws

Informatieavond bestemming buitengebied

Datum: 28-10-2014

De gemeente Oss treft momenteel voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Oss, Lith en Geffen.
In dit bestemmingsplan worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor alle functies in het buitengebied voor de komende 10 jaar vastgelegd. Inwoners kunnen hun plannen tot
20 november van dit jaar bij de gemeente kenbaar maken. Van Gessel Advies (VGA)helpt u daarbij.

De gemeente Oss heeft iedereen in haar buitengebied uitgenodigd om
ontwikkelingsplannen in te dienen in de vorm van een onderbouwd principeverzoek. VGA stelt namens initiatiefnemers dergelijke principeverzoeken op. Wanneer de gemeente het voorgestelde ontwikkelingsplan acceptabel acht, zal hier in het nieuwe bestemmingsplan rekening mee worden gehouden. De principeverzoeken dienen vóór 20 november bij de gemeente binnen te zijn.

Van Gessel Advies heeft veel kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening,
vastgoedontwikkeling, stedenbouw, landschap en procesmanagement. Zij ondersteunt particulieren bij het realiseren van hun ontwikkelingsplannen. Martijn van Gessel is directeur van VGA: “Wij werken al een aantal jaren intensief aan projecten binnen de gemeente Oss, met goede resultaten. De gemeente Oss heeft aan ons een betrouwbare gesprekspartner en de lijntjes zijn kort. Wij werken met realistische
ontwikkelingsvoorstellen en voorzien deze van een gedegen onderbouwing. We weten daarbij wat de gemeente belangrijk vindt. Naast projecten binnen de gemeente Oss ondersteunt VGA veel projecten in Noord-Brabant en Limburg.
VGA organiseert 3 informatieavonden voor alle geïnteresseerden die willen weten wat het
nieuwe bestemmingsplan buitengebied kan bieden. Tevens biedt VGA de mogelijkheid
voor aanwezigen om hun plannen met VGA te bespreken. Deze plannen zullen op een
snelle manier van een vrijblijvend en gratis haalbaarheidsadvies worden voorzien. VGA zadaarbij aangeven welke stappen nodig zijn om de plannen op een goede en duidelijke
manier aan de gemeente voor te leggen. De informatieavonden zijn kosteloos bij te wonen.Aanmelden is mogelijk via 06-55882217 en/of mvgessel@vangessel-advies.nl. Ook is
mogelijk om een één-op-één gesprek aan te vragen.

Kienavonden in 't Slotje: opbrengst voor verenigingen

Datum: 24-10-2014


Belangstellenden zijn elke woensdag welkom om te komen kienen in dorpshuis 't Slotje. De avonden beginnen om 20 uur. Zeker als men de verenigingen van het dorp een warm hart toedraagt, kom dan eens een gokje wagen op woensdagavond.
De eerstvolgende speelavonden zijn op 22 en 29 oktober, 5, 12, 16 en 26 november en 3 december. Kijk voor meer informatie op www.dorpshuishetslotje.nl.

Aanmelden communicanten Herpen 2015

Datum: 18-10-2014

Op zondag 31 mei 2015 wordt in Herpen de 1e communie gevierd.
Indien u in Herpen woont, uw kind niet op de basisschool 't Schrijverke in Herpen zit en u wilt graag dat uw kind de communie doet dan dient u zich voor 5 november op te geven
bij Anne-Mieke Geerts e-mailadres annemiekegeerts@kpnplanet.nl
Ook kunt u met haar telefonisch contact opnemen voor verdere informatie. (Telefoonnummer Anne-Mieke Geerts 0486-437895)
De eerste ouderavond is gepland op woensdag 19 november 2014 om 20.30 uur op basisschool 't Schrijverke.

Bewustwording veiligheid in de straat.

Datum: 18-10-2014

In het kader van het najaarsoffensief zal er op 26 november een actie plaats gaan vinden met betrekking tot bewustwording in het kader van veiligheid. Dit is een samenwerking tussen gemeente, politie en de dorpsraad. Op genoemde datum willen we met een aantal vrijwilligers in de avonduren een wijk ingaan om eens te kijken hoe goed of minder goed men is in het beveiligen van de woning en erf.
Enkele groepen, waarbij ook een politieagent deel van uitmaakt, zullen in de diverse straten de situatie bekijken. Er zal dan op allerlei zaken gelet worden, zoals niet afgesloten auto's, fietsen en uiteraard zal er bij de woningen ook gekeken worden wat daar aan verbeterd kan worden.

Hiermee willen we een stuk bewustwording kweken bij de burgers. Een inbreker kijkt ook rond bij welke woningen hij het makkelijkst binnen kan komen en dit geldt ook voor auto's en fietsen.

Daarom willen we de bewoners oproepen om deel te nemen aan deze actie. Uit andere kernen waar dit al plaats heeft gevonden, is dit zeer positief ervaren. Door de burgers die meeliepen en ook de bewoners van diverse woningen werd het enthousiast ontvangen.
Wij willen op woensdag 26 november a.s. om 19.00 uur verzamelen in het 't Slotje in Herpen.
Hier zal een korte briefing plaatsvinden voor de vrijwilligers en hierna gaan we ongeveer 1,5 uur een wijk in. Hierna komen we terug bij het 't Slotje en zullen het kort nabespreken.

Dus meld u aan als vrijwilliger voor deze actie. Dit kunt u doen door uw naam door te geven via het mailadres van de dorpsraad of bij Tonny de Louw. t.de.louw@oss.nl

Nieuwsberichten ouder dan een maand tonen

Agenda

Oktober 2014

4 - Opening ontmoetingsplek zorgcooperatie in Overlangel; 11.00 - 13.00 uur; zaaltje naast parochiekerk Overlangel

5 - Expositie Frans van Menvoort in Heemkamer Herpen, ook op 12,19 en 26 oktober: 11.00 - 17.00 uur

13 - Informatiebijeenkomst Seniorenraad en RIGOM over Blijvend Thuis Oss: t Slotje: 10.00 tot 12.00 uur

31 - Speelgoed- en kledingbeurs:'19.30 - 21.30 uur; 't Slotje

November 2014

3 - Informatie bestemming buitengebied: 20.00 uur; 't Slotje