HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Nieuws

Openbare verlichting en zorgcoöperatie onder de aandacht.

Datum: 22-11-2014

In de voorlaatste vergadering in de huidige samenstelling van Dorpsraad Herpen staan de Openbare verlichting en de Zorgcoöperatie op de agenda.
De gemeente heeft in dit najaar de beleidsnota Openbare Verlichting aangenomen. In de voorjaarsnota heeft de gemeente hier 1,6 mln euro voor de komende jaren voor gebudgetteerd. Er wordt dus volop geïnvesteerd in verbetering en verduurzaming van de Openbare verlichting en lichtvervuiling wordt verminderd. Wat dit nieuwe beleid voor Herpen gaat betekenen komt de gemeente uitleggen.
Hoe gaat het met de zorgcoöperatie in Herpen en Overlangel na de start een half jaar geleden. Het werkbestuur komt het functioneren toelichten en geeft inzicht in de prioriteiten voor de komende periode.
Daarnaast zal Wethouder Jan van Loon aanwezig zijn om het definitieve gezamenlijke advies van Dorpsraad Herpen en de gemeentelijke afdeling Vastgoed in ontvangst nemen omtrent de Voorzieningenkaart 2030. Ook zal er uitleg komen over wat nu de vervolgstappen in de tijd zullen zijn in dit project.
Tot slot zal er aandacht zijn voor het Woninginbraken / Veiligheidsteam Herpen
Kortom een zeer gevarieerde agenda die uitnodigt tot discussie en het bijwonen van de vergadering zeker de moeite waard maakt. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 25 november in Dorpshuis 't Slotje, Schoolstraat 2 in Herpen en begint om 20.00 uur precies.

Presentatie boek "Natuur & Landschap van Dorpsraadgebied Herpen "

Datum: 15-11-2014

Het bestuur van de stichting viert het 25-jarig jubileum ook met de bewoners van Dorpsraadgebied Herpen en andere geïnteresseerden. De middag start met een officieel programma voor genodigden met aansluitend een openbare jubileumreceptie. Het bestuur nodigt dan ook iedereen uit voor deze receptie, die op zaterdag 22 november van 16.30 tot 18 uur wordt gehouden. In de avond is er een feest voor leden en genodigden.
Het nieuwe boek 'Natuur & Landschap van Dorpsraadgebied Herpen' is niet het eerste boek dat uitgebracht wordt door de stichting. In 1991 kwam het boek 'Herpen, een eeuw in woord en beeld' uit en in 2011 volgde het boek 'Koolwijk, een parel in Brabant'. Dit nieuwe boek gaat over de mooie natuur en het landschap van Keent, Overlangel en Neerloon, de Hertogswetering, de Erfdijk en zijn wielen, het Broek en d'Elzen en Herperduin. Een mooi boek dat alle seizoenen van het jaar belicht, van boven en vanaf de grond.

Intocht Sinterklaas

Datum: 5-11-2014

Op zondag 23 november 2014 komt Sint Nicolaas met zijn zwarte pieten
naar Herpen toe.
Sint Nicolaas zal om 14.30 uur aankomen bij de Huisartsen praktijk in Herpen.
Jullie zijn er dan toch ook !!
Van uit de huisartsen praktijk gaat de Sint onder begeleiding van muziekvereniging
Sint Hubertus de onderstaande route afleggen:

St. Sebastianusstraat – Waterstraat – Kloosterstraat – Kerkpad – Neerveld - Runstuk
Kapelakker – Broekstraat - Kruispunt oversteken naar de Kruisstraat – Burgstraat –
Schoolstraat – Aldesteijnstraat – H. van Cuijkstraat – Molenstraat – Kiosk - Dorpshuis 't slotje.

Aan de bewoners langs de route willen we vragen om de vlag uit te hangen.

Rond 15:00 uur zal onze Herpse burgemeester op de Kiosk Sint en zijn gevolg welkom heten in ons dorp.
Aansluitend zal het feest worden voortgezet in 't Slotje voor alle kinderen uit Herpen en de Koolwijk
van af 0 jaar tot en met groep 4 van de basisschool.

De kleurplaten worden op school , peuterspeelzaal en kinderdagverblijf uitgedeeld. Voor de kinderen uit
Herpen en de Koolwijk die niet in Herpen op school of kinderdagverblijf zitten mogen zelf een mooie
kleurplaat in kleuren. De kleurplaten kunnen voorzien van naam en leeftijd van af 17 november tot en
met 22 november 2014 ingeleverd worden bij de Plus supermarkt in Herpen. Daar staat een bus waar de
kleurplaten in kunnen.

De kinderen hebben op de peuterspeelzaal of op school allemaal een ketting gemaakt.
Deze graag om hangen zodat de pieten weten wie er wel en wie er niet in aanmerking komen
voor een cadeautje. Heb je geen ketting om dan kan het zijn dat de pieten voor jou
geen cadeautje bij zich hebben. De baby's, kinderen van een kinderdag verblijf en kinderen tot en met
groep 4 die niet in herpen op school zitten die kunnen een ketting afhalen bij binnen komst
van 't slotje. Zij kunnen zich melden links voor bij het podium.

Het belooft ook dit jaar weer een geweldig feest te worden.
Allemaal tot ziens bij de intocht van onze Sint Nicolaas op zondag 23 november 2014.

De huis-aan-huis collecte, om de intocht en het feest voor de kinderen te kunnen bekostigen, wordt
gehouden in de week van 10 november 2014 tot en met 15 november 2014. (alvast dank voor uw gulle gave)

Nieuwsberichten ouder dan een maand tonen

Agenda

November 2014

3 - Informatie bestemming buitengebied: 20.00 uur; 't Slotje

22 - Receptie Stichting Herpen in Woord en Beeld ivm presentatie boek Natuur en Landschap van Dorpsraadgebied Herpen;16.30 - 18.00 uur;Heemkamer Herpen

23 - expositie 25 jaar Herpen in Woord en beeld; 14.00 - 17.00 uur; Heemkamer Herpen

23 - Intocht Sinterklaas in Herpen: zie nieuwsbericht

25 - Openbare vergadering Dorpsraad herpen: 't Slotje: 20.00 uur

30 - expositie 25 jaar Herpen in Woord en beeld; 14.00 - 17.00 uur; Heemkamer Herpen