HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

56: Kinderkoor "de Flierefluiters"

56: Kinderkoor "de Flierefluiters"

Website: www.websitemaker.kennisnet.nl/flierefluiters/

Agenda

November 2014

3 - Informatie bestemming buitengebied: 20.00 uur; 't Slotje

22 - Receptie Stichting Herpen in Woord en Beeld ivm presentatie boek Natuur en Landschap van Dorpsraadgebied Herpen;16.30 - 18.00 uur;Heemkamer Herpen

23 - expositie 25 jaar Herpen in Woord en beeld; 14.00 - 17.00 uur; Heemkamer Herpen

23 - Intocht Sinterklaas in Herpen: zie nieuwsbericht

25 - Openbare vergadering Dorpsraad herpen: 't Slotje: 20.00 uur

30 - expositie 25 jaar Herpen in Woord en beeld; 14.00 - 17.00 uur; Heemkamer Herpen