HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Welzijn

Dienstencentrum Maasland en
Servicewoningen Tuinzicht
St.Sebastianusstraat 5
5373 AD Herpen
0486-417100
www.zvom.nl

Agenda

December 2016

6 - Openbare vergadering Dorpsraad Herpen, 20.00 uur, 't Slotje (zie nieuws)

26 - Kerstviering mmv Brassband St.Hubertus: 11.00 uur parochiekerk Herpen