HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Welzijn

Dienstencentrum Maasland en
Servicewoningen Tuinzicht
St.Sebastianusstraat 5
5373 AD Herpen
0486-417100
www.zvom.nl

Agenda

December 2014

7 - Vrije markt : ''t Slotje: 09.30 - 16.00 uur

16 - Openbare vergadering Dorpsraad Herpen: 't Slotje: 20.00 uur (zie nieuwsbericht)

21 - Sfeervolle kerstmiddag met smartlappenkoor De Gezellige Noten: 't Slotje: 14.00-17.00 uur (zie nieuwsbericht)-