HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Welzijn

Dienstencentrum Maasland en
Servicewoningen Tuinzicht
St.Sebastianusstraat 5
5373 AD Herpen
0486-417100
www.zvom.nl

Agenda

Oktober 2014

4 - Opening ontmoetingsplek zorgcooperatie in Overlangel; 11.00 - 13.00 uur; zaaltje naast parochiekerk Overlangel

5 - Expositie Frans van Menvoort in Heemkamer Herpen, ook op 12,19 en 26 oktober: 11.00 - 17.00 uur

13 - Informatiebijeenkomst Seniorenraad en RIGOM over Blijvend Thuis Oss: t Slotje: 10.00 tot 12.00 uur

31 - Speelgoed- en kledingbeurs:'19.30 - 21.30 uur; 't Slotje

November 2014

3 - Informatie bestemming buitengebied: 20.00 uur; 't Slotje