HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Welzijn

Dienstencentrum Maasland en
Servicewoningen Tuinzicht
St.Sebastianusstraat 5
5373 AD Herpen
0486-417100
www.zvom.nl

Agenda

September 2015

5 - Zomermarkt Huize Maasland: 10.00 - 16.00 uur

5 - Openstelling atelier Annie Meussen (zie nieuwsbericht)

7 - Infoavond Q-koortsvaccin: 't Slotje: 19.30 uur

8 - Openbare vergadering Dorpsraad Herpen: 't Slotje: 20.00 uur

8 - Openbare vergadering Dorpsraad Herpen: 't Slotje: 20.00 uur (zie nieuwsbericht)