HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Welzijn

Dienstencentrum Maasland en
Servicewoningen Tuinzicht
St.Sebastianusstraat 5
5373 AD Herpen
0486-417100
www.zvom.nl

Agenda

Mei 2016

4 - Dodenherdenking: 19.00 uur parochiekerk Herpen met aansluitend kranslegging en na floop koffie/thee in Heemkamer

Juni 2016

14 - Openbare vergadering Dorpsraad Herpen: 't Slotje; 20.00 uur