Welzijn

Dienstencentrum Maasland en
Servicewoningen Tuinzicht
St.Sebastianusstraat 5
5373 AD Herpen
0486-417100
www.zvom.nl

Agenda

April 2014

11 - Flessenactie basisschool 't Schrijverke: vanaf 16.30 uur

13 - Voorjaarsconcert St.Hubertus in Overlangel:Antonius Abtkerk Overlangel: 11.45 uur

15 - Openbare vergadering Dorpsraad Herpen: 't Slotje: 20.00 uur

19 - Inzameling hulpgoederen: kerkplein: 10.00 m- 15.00 uur

26 - Koningsmarkt en spelletjes: vanaf 09.30 uur Herpiniaterrein